Psychológia

Nie sme perfektní ľudia. Sme však jedineční a schopní zmeny.

Chcete hlbšie poznať vlastné silné stránky? Pochopiť a využiť svoje prirodzené vnútorné zdroje? Chcete rýchlejšie a ľahšie dosahovať ciele?  Čítať ľudské správanie a vedieť ho pozitívne ovplyvniť? Chcete prekonať svoje vnútorné bariéry? Ako je prepojené zdravie a mentálna energia? Poskytneme vám vedomosti a posilníme schopnosti, ktoré z vás spravia silnejších, vyrovnanejších ľudí, naučia vás prekonávať samých seba, byť odolnými voči stresu a jeho pôvodcom, zvládať náročné situácie,  riešiť  konflikty a udržiavať zdravé a pozitívne interpersonálne vzťahy. "Malé detaily vytvárajú silný celok." 

 Označte do štvorčeka tému, ktorá Vás zaujíma, vyplňte Kontaktný formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Psychodiagnostika a testy osobnosti pre spoznanie vlastných silných stránok

Spoznanie a prekonávanie vnútorných bariér k dosiahnutiu zmeny vo vlastnom správaní

Mentálny tréning a vnútorná motivácia

Typológia osobností a chápanie správania druhých (obchod, manažment, pracovný tím, súkromie)

Ako ovplyvňovať správanie druhých a zlepšovať s nimi vzťahy (na pracovisku aj v súkromí)

Zvládanie stresu a náročných situácií

Sebariadenie a dosahovanie nastavených cieľov

 

Kontaktný formulár

Riešenia, metódy a programy, s ktorými pracujeme

viac

Koučing a Mentoring

Koučing a Mentoring

Tréning a Rozvojové programy

Tréning a Rozvojové programy

Konzultácia a Projektový manažment

Konzultácia a Projektový manažment